Til bakaPrenta
Atvinnumálanefnd Dalabyggðar - 33

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
28.11.2022 og hófst hann kl. 16:00
Fundinn sátu: Garðar Vilhjálmsson formaður,
Jón Egill Jóhannsson aðalmaður,
Sigrún H. Sigurðardóttir aðalmaður,
Sigurður Bjarni Gilbertsson aðalmaður,
Sigurður Ólafsson varamaður,
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri,
Jóhanna María Sigmundsdóttir Verkefnastjóri ,
Fundargerð ritaði: Jóhanna María Sigmundsdóttir, Verkefnastjóri atvinnu- kynningar- og menningarmála
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri, sat fundinn.


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2208006 - Fjárhagsáætlun 2023
Fjárhagsáætlun fyrir 2. umræðu
Búið er að taka tillit til ábendinga atvinnumálanefndar við gerð fjárhagsáætlun 2023-2026.
Fjarhagsaaetlun 23-26 - sidari umraeda 15122022.pdf
Sæmundur Kristjánsson kom sem gestur á fundinn undir dagskrárlið 2.
2. 2208004 - Vegamál
Sæmundur Kristjánsson, yfirverkstjóri á starfsstöð Vegagerðarinnar í Búðardal, kemur á fund nefndarinnar.
Rætt um framkvæmdir í Dalabyggð sem er lokið, sem eru í vinnslu og þær sem eru á leiðinni í útboð.

Nefndin þakkar Sæmundi fyrir góða yfirferð.

Í dag eru einungis 9 sveitarfélög á landinu sem eru með lengra vegakerfi en Dalabyggð og ekkert þeirra með jafn hátt hlutfall malarvega innan sinna marka.
Atvinnumálanefnd Dalabyggðar bendir á að nærri 370 km á starfssvæði Vegagerðarinnar í Búðardal eru malarvegir. Það er ljóst að vinna þarf að því að fækka þessum kílómetrum.
Atvinnumálanefnd telur brýnt að fjármagn fáist í framkvæmdir á héraðsvegum. Má nefna að í Dalabyggð eru 85 km (þar af 75 km af malarvegi) af héraðsvegum sem ekki hafa fengið fjárveitingu frá árinu 2007.
Í viðmiðunarreglum um snjómokstur í Dalabyggð er talað um mokstur tvo daga í viku (mánudag og föstudag). Reynsla síðustu ára sýnir að það er ekki nóg, færa þarf mokstur upp í þrjá daga í viku og taka samtal við Vegagerðina þar um.
Í ljósi ofangreinds og með vísan til ályktana sveitarstjórnar um vegamál, vill atvinnumálanefnd beina því til sveitarstjórnar að Dalabyggð fari í vinnu við að gera tillögu að forgangsröðun vegaframkvæmda í sveitarfélaginu.
3. 2211029 - Eiríksstaðir 2022
Rekstraraðilar Eiríksstaða mæta á fund nefndarinnar og fara yfir starfsárið 2022 (gestir)
Dagskrárlið frestað til næsta fundar vegna forfalla.
Carolin Baare Schmidt og Skjöldur Orri Skjaldarson voru gestir á fundinum undir dagskrárlið 4.
4. 2211030 - Tjaldsvæðið í Búðardal 2022
Rekstraraðilar tjaldsvæðis í Búðardal mæta á fund nefndarinnar og fara yfir starfsárið 2022 (gestir)
Carolin og Skjöldur fara yfir rekstur síðasta árs og áætlanir fyrir 2023.

Komið er að því að drena svæði á tjaldsvæðinu og leggja púða þar sem svæðið er orðið illa farið. Rekstraraðilar hafa gætt að því að hvíla svæði eftir þörfum og ástandi en fátt eftir sem gæti bætt ástandið annað en framkvæmdir.
Skoða þarf hurðir á þjónustuhúsi, hvort núverandi læsingar henti eða hvort hægt sé að skipta þeim út.
Setja þarf upp lýsingu við þjónustuhús og kanna lýsingu við ruslaílát.
Fjarlægja ruslaílát sem ekki tilheyrir flokkunarkerfi á tjaldsvæði ásamt því að endurskoða fyrirkomulag sorphirðu við breytingar um áramót, í samstarfi við rekstraraðila.
Mál til kynningar
5. 2201039 - Mál frá Alþingi til umsagnar 2022
Í frumvarpinu er kveðið á um breytingar til samræmis við tillögur spretthóps vegna alvarlegrar stöðu í matvælaframleiðslu. Með breytingunum er stefnt að því að styðja við endurskipulagningu og hagræðingu í slátrun og kjötvinnslu með því að heimila afurðastöðvum í sláturiðnaði að tilteknum skilyrðum uppfylltum að stofna og starfrækja félag um flutning sláturgripa, slátrun, birgðahald og frumvinnslu afurða auk skyldra verkefna í því skyni að ná fram nauðsynlegri hagræðingu.
Lagt fram til kynningar.
Mat á áhrifum - Afurðastöðvar - samráðsgátt (1).pdf
Afurðastöðvar - frumvarpsdrög - samráðsgátt 2022.pdf
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:55 

Til bakaPrenta