Til bakaPrenta
Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar - 136

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
11.04.2023 og hófst hann kl. 16:00
Fundinn sátu: Guðlaug Kristinsdóttir formaður,
Bjarnheiður Jóhannsdóttir ritari,
Jón Egill Jónsson aðalmaður,
Sigrún B Halldórsdóttir aðalmaður,
Viðar Þór Ólafsson varamaður,
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri,
Hlynur Torfi Torfason Skipulagsfulltrúi,
Fundargerð ritaði: Bjarnheiður Jóhannsdóttir, ritari


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2303005 - Stóri plokkdagurinn
Stóri plokkdagurinn er í lok apríl ár hvert.
Nefndin ræddi um að hvetja íbúa til þátttöku i að plokka fyrir Jörvagleðina í næstu viku. Gámur fyrir almennt sorp verður settur út fyrir girðingu á gámasvæði, frá og með föstudegi, 14. apríl.
2. 2209007 - Fráveita í Búðardal
Farið yfir stöðu mála varðandi grenndarkynningu og önnur atriði er varða skipulag svæðisins sem um ræðir.
Í nýju ASK er hreinsistöð (I-6) staðsett á móts við Búðarbraut 8. Tilfærsla hreinsistöðvar um 70 m til norðurs, sbr. athugasemdir úr grenndarkynningu, kallar á breytingu ASK. Nefndin felur Kristjáni að vinna áfram að málinu.
Kristján Ingi Arnarsson sat fundinn undir þessum dagskrárlið.
3. 2204013 - Byggingarnefnd íþróttamannvirkja í Búðardal fundargerðir 2022
Samþykkt að hefja vinnu við breytingu á deiliskipulagi er varðar aðkomuleið að tæknirými íþróttahúss og lóð Miðbrautar 6. Umsjónarmanni framkvæmda og skipulagsfulltrúa er falið að vinna tillöguna áfram.
4. 2112015 - Bakkahvammur, óveruleg breyting á deiliskipulagi
Sveitarstjóri fór yfir stöðu málsins. Skipulagsfulltrúa og sveitarstjóra falið að fá fornleifafræðing til að skoða hleðslu og finna út stöðu á eldri breytingum á deiliskipulagi lóða við Bakkahvamm.
5. 2207022 - Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna skógræktar - Ljárskógar
Ekki er hægt að taka afstöðu til fyrirliggjandi umsóknar. Með hliðsjón af fyrirliggjandi áformum, umsögn Umhverfisstofnunar dags. 4. apríl 2023 og umsögn N.Í. dags. 3. apríl 2023 telur skipulagsnefnd nauðsynlegt að Skipulagsstofnun skeri úr um hvort umrædd framkvæmd teljist tilkynningarskyld framkvæmd í flokki B áður en hægt er að taka umsókn til umfjöllunar af hálfu nefndarinnar. Skipulagsfulltrúa er falið að kalla eftir áliti Skipulagsstofnunar.
6. 2303012 - Ósk um umsögn-Lýsing á breytingu á aðalskipulagi
Dalabyggð gerir ekki athugasemd við fyrirhugaðar breytingar.
Ósk um umsögn ASK Lýsing_Dala.pdf
8. 2210019 - Breyting á deiliskipulagi vegna frístundabyggðar að Á
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir tillöguna til auglýsingar, sbr. 41. gr. skipulagslaga. Fallið er frá kynningu tillögu skv. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga þar sem meginforsendur um skipulags liggja fyrir í aðalskipulagi og um er að ræða breytingu og endurskoðun á gildandi deiliskipulagi svæðisins.
d1350-Á_A1 _2000_I_20230330_opt.pdf
d1350-Á_A1 _2000_II_20230330_opt.pdf
9. 2205022 - Umsókn um landskipti fyrir Botnalækjahæðir út úr jörðinni Hróðnýjarstaðir
Nefndin hafnar erindinu á grundvelli ónógra gagna og felur skipulagsfulltrúa að afla gagna.
10. 2304004 - Umsögn um Steinadalsveg (690)
Umhverfis- og skipulagsnefnd telur að framkvæmdin sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum framkvæmda skv. lögum nr. 111/2021 að teknu tilliti til viðmiða í 2. viðauka laganna.
Sveitarfélagið er leyfisveitandi þegar kemur að byggingar- og framkvæmdaleyfum og fer með skipulagsvald á svæðinu.
Nefndin vill benda á að fari vegstæði nær stórstraumsfjöru en 50m skuli leita álits Breiðafjarðarnefndar.
Kynningarskýrsla Vegagerðarinnar á Steinadalsvegi (690) Gilsfirði.pdf
11. 2204014 - Afnot af svæði fyrir Brekkuskóg
Nefndin felur sveitarstjóra og skipulagsfulltrúa að kanna landamerki og kvaðir á svæðinu og vinna málið áfram með bréfriturum.
Bréf sveitarstjórn um Brekkuskóg.pdf
LAY-01-Frumdrög-tillaga-A1.pdf
12. 2304003 - Umsókn um byggingarleyfi - Ljárskógaströnd 1
Nefndin felur Skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að leita fullnægjandi gagna og afgreiða málið, með fyrirvara um að byggingaráform falli að gildandi skipulagi.
13. 2304005 - Umsókn um byggingarleyfi - Oddsstaðir Lind
Nefndin felur Skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að leita fullnægjandi gagna og afgreiða málið, með fyrirvara um að byggingaráform falli að gildandi skipulagi.
14. 2304008 - Sælingsdalstunga - afmörkun jarðar og lóða
Nefndin samþykkir að gengið verði frá landamerkjum í samræmi við þinglýst gögn og í samráði við eigendur/leigjendur lóða.
Mál til kynningar
7. 2210004 - Förgun dýrahræja
Skýrslan lögð fram.
Minnisblað dýraleifar Environice 230310.pdf
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:30 

Til bakaPrenta