Til bakaPrenta
Sveitarstjórn Dalabyggðar - 228

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
15.12.2022 og hófst hann kl. 16:15
Fundinn sátu: Eyjólfur Ingvi Bjarnason oddviti,
Ingibjörg Þóranna Steinudóttir varaoddviti,
Skúli Hreinn Guðbjörnsson aðalmaður,
Einar Jón Geirsson aðalmaður,
Þuríður Jóney Sigurðardóttir aðalmaður,
Guðlaug Kristinsdóttir aðalmaður,
Garðar Vilhjálmsson aðalmaður,
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri,
Fundargerð ritaði: Kristján Ingi Arnarsson, umsjónarmaður framkvæmda
Lagt er til að eftirfarandi máli verði bætt á dagskrá:
Mál nr. 2209009 - Umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni og verði dagskrárliður 12.

Röð annarra dagskrárliða breytist í samræmi við ofangreint.
Samþykkt samhljóða.


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 2211020 - Gjaldskrár - uppfærsla fyrir 2023
Til afgreiðslu koma eftirfarandi gjaldskrár: Útsvar og fasteignagjald, gjaldskrá fyrir geymslu að Fjósum, gjaldskrá félagsheimila, gjaldskrá Auðarskóla, gjaldskrá um leigu beitar- og ræktunarlands, gjaldskrá Dalaveitna ehf, gjaldskrá hafna, gjaldskrá hundahalds, gjaldskrá fráveitu, gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu sorps, gjaldskrá Héraðsbókasafns Dalabyggðar, gjaldskrá Vatnsveitu Dalabyggðar, gjaldskrá fyrir byggingarleyfis- framkvæmda- skipulags- og þjónustugjöld, gjaldskrá Slökkviliðs Dalabyggðar, gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleifa og gjaldskrá Silfurtúns.
Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi álagningarhlutfall útsvars og fasteignagjalda 2023:
Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að álagningarhlutfall útsvars 2023 verði 14,52%.
Álagningarhlutfall fasteignaskatts:
a) 0,50% af álagningarstofni íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðarleiguréttindum og jarðeigna skv. a-lið 3. gr. laga nr. 4/1995 umtekjustofna sveitarfélaga.
b) 1,32% af álagningarstofni opinbers húsnæðis, skv. b-lið 3. gr. laga nr. 4/1995.
c) 1,50% af álagningarstofni allra annarra fasteigna og lóða skv. c-lið 3. gr. laga nr. 4/1995.
Afsláttur af fasteignaskatti ellilífeyrisþega og öryrkja sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 og reglur Dalabyggðar hækkar sem nemur breytingu á launavísitölu milli áranna 2020 og 2021 (desembervísitala) og upphæðir síðan námundaðar niður að næsta þúsundi.
Samþykkt samhljóða


Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá fyrir geymslu að Fjósum fyrir árið 2023:
Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að útihús að Fjósum verði sett í söluferli ásamt afmarkaðri lóð þar í kring.
Samþykkt samhljóða

Gjaldskrá fyrir geymslu að Fjósum gildi þangað til. Gjaldskrá tekur breytingum samkv. byggingarvísitölu í september ár hvert (grunnur 2009). Byggingarvísitala í september 2022 er 174,1.
Samþykkt samhljóða

Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá félagsheimila fyrir 2023:
Árblik verði tekið út úr gjaldskrá þar sem það er komið í útleigu til rekstraraðila. Tjaldsvæði við félagsheimili tekin út úr gjaldskrá þar sem sveitarfélagið á ekki að vera í samkeppnisrekstri. Stór salur með eldhúsi (s.s. án þess minni) tekin út úr gjaldskrá þar sem ekki er hægt að nýta eða leigja út litla sal á meðan stóri salur er í notkun með eldhúsinu.
Að öðru leiti taki gjaldskrá félagsheimila fyrir 2023 mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá Auðarskóla fyrir 2023:
Hálftímagjald vegna seinkunar skólabíla á miðvikudögum verði tekið út þar sem það á ekki lengur við m.v. skólastarf.
Að öðru leiti taki gjaldskrá Auðarskóla 2023 mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá um leigu beitar- og ræktunarlands í eigu Dalabyggðar fyrir 2023:
Gjaldskrá beitar- og ræktunarlands 2023 taki mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá hafna Dalabyggðar fyrir 2023:
Gjaldskrá hafna 2023 taki mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá hundahalds í Dalabyggð fyrir 2023:
Gjaldskrá fyrir hundahald 2023 taki mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá fráveitu í Dalabyggð fyrir 2023:
Gjaldskrá fráveitna 2023 taki mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu sorps 2023:
Gjaldskrá vegna sorps 2023 hækki um 30%.
Samþykkt samhljóða

Frá 301. fundi byggðarráðs er eftirfarandi lagt til varðandi gjaldskrá Héraðsbókasafns Dalabyggðar fyrir 2023:
Lagt til að árskort á Héraðsbókasafn Dalasýslu verði íbúum gjaldfrjáls en sektargjald og millilánasafn haldi og taki mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Lagt til að gjaldskrá Vatnsveitu Dalabyggðar fyrir árið 2023 taki mið af 5,4% hækkun fyrir utan gjöld í 4. gr. þar sem heimæðagjald breytist 1. janúar ár hvert og tekur mið af vísitölu byggingarkostnaðar 1. desember 2022 sem er 176,0 stig. Hækkun gjalda í 4. gr. verði í samræmi við hækkun vísitölu frá fyrra ári.
Samþykkt samhljóða

Lagt til að gjaldskrá fyrir byggingarleyfis-, byggingarheimildar-, framkvæmda-, skipulags- og þjónustugjöld í Dalabyggð fyrir árið 2023 uppfærist 1. janúar 2023 í samræmi við ákvæði 6. gr. og taki mið af vísitölu byggingarkostnaðar 1. desember 2022 sem er 176,0 stig.
Samþykkt samhljóða

Lagt til að gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleifa í Dalabyggð 2023 taki mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Lagt til að gjaldskrá Slökkviliðs Dalabyggðar fyrir árið 2023 taki mið af 5,4% hækkun.
Samþykkt samhljóða

Lagt til að í gjaldskrá Silfurtúns fyrir árið 2023 hækki húsaleiga, þjónustugjald og fæði fyrir leigjendur um 5,4% en gjald í mötuneyti að öðru leyti hækki í samræmi við innkaupaverð þjónustu.
Samþykkt samhljóða
Tillaga um álagningarhlutfall útsvars og fasteignagjalda 2023 - tilb..pdf
Gjaldskrár Fjósar 2023 - tilb..pdf
Gjaldskrá félagsheimila 2023 - tilb..pdf
Gjaldskrá Auðarskóli 2023 - tilb.pdf
Gjaldskrá - Leiga beitar- og ræktunarlands í eigu Dalabyggðar 2023 - tilb.pdf
Gjaldskrá hafnir Dalabyggðar 2023 - tilb..pdf
GJALDSKRÁ fyrir hundahald 2023 - tilb..pdf
GJALDSKRÁ fráveitu í Dalabyggð 2023 - tilb..pdf
GJALDSKRÁ fyrir hirðingu-móttöku og eyðingu sorps 2023 - tilb..pdf
Bókasafn Dalabyggðar - gjaldskrá 2023 - tilb.pdf
Gjaldskrá vatnsveitu 2023 - tilb..pdf
GJALDSKRÁ fyrir byggingarleyfis 2023 - tilb..pdf
Gjaldskrá Slökkvilis Dalabyggðar 2022 - tilb..pdf
Gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleifa í Dalabyggð 2023 - tilb..pdf
Gjaldskrá fyrir dvalarh. Silfurtún 2023 - tilb..pdf
2. 2208006 - Fjárhagsáætlun 2023 - 2026, seinni umræða.
Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta er jákvæð um 56,6 milljónir króna og rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð um 74,5 milljónir króna.

Heildareignir samstæðunnar eru áætlaðar um 2,2 milljarður króna í árslok 2023, skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar um 1.259 milljónir króna og eigið fé um 891milljónir króna.

Áætlað veltufé frá rekstri A-hluta er um 102,7 milljónir króna eða 9,1% og samantekið fyrir A- og B-hluta 102,5 milljónir króna, eða um 7,5% af heildartekjum.

Áætlaðar fjárfestingar samtals að fjárhæð 727 milljónir króna. Um er að ræða kostnað vegna Auðarskóla, Stjórnsýsluhúss, fráveitu, Silfurtúns, gatnagerðar, vatnsveitu Eiríksstaða og stærsti þátturinn er kostnaður vegna uppbyggingar íþróttamannvirkja auk minni verkefna vegna viðhalds eigna.


Til máls tóku: Björn Bjarki, Skúli, Ingibjörg og Björn Bjarki (öðru sinni).
Fjárhagsáætlun 2023, ásamt þriggja ára áætlun 2024-26, samþykkt samhljóða.
Fjárhagsáætlun 2023-2026.pdf
Greinargerð með fjárhagsáætlun 2023-2026.pdf
Björn Bjarki víkur af fundi undir dagskrárliðnum.
3. 1702012 - Starfsmannamál 2022
Á 302. fundi byggðarráðs var rætt um starfsmannamál og eftirfarandi bókað.
"Sveitarstjóri kynnti drög að skipuriti Dalabyggðar. Byggðarráð samþykkti að fela sveitarstjóra að vinna að málinu áfram í þeim anda sem rætt var um á fundinum.
Rætt um ráðningarsamning sveitarstjóra samkvæmt endurskoðunarákvæði 1.desember ár hvert. Oddviti sveitarstjórnar sat fundinn undir þessum lið. Byggðarráð samþykkti fyrirliggjandi tillögu að breytingu. BÞ vék af fundi meðan þessi liður var ræddur."

Sveitarstjórn staðfestir bókun byggðarráðs.
Samþykkt samhljóða
Björn Bjarki kemur aftur til fundar.
4. 2210011 - Fjárhagsáætlun 2022 - Viðauki VIII (8)
Lögð fram tillaga að viðauka nr. VIII (8) fyrir yfirstandandi rekstrarár.
Lækkun útgjalda er 19.083.000 kr.- og á móti hækkun upp á 18.603.000 kr.-
Breyting á fjárfestingalið er, til lækkunar, kr. 850.000,-
Sjá nánari sundurliðun í fylgiskjali.

Til máls tók: Björn Bjarki.
Viðauki VIII samþykktur samhljóða.
Viðauki VIII - lagt fram í sv.stj.15.12.2022.pdf
5. 2002053 - Endurskoðun Aðalskipulags Dalabyggðar 2020 - 2032
Lögð fram að nýju tillaga að nýju Aðalskipulagi Dalabyggðar 2020-2032.
Lagt til að afgreiðslu verði frestað.
Samþykkt samhljóða.
6. 2206017 - Samantekt um stöðu sauðfjárræktar
Rætt um stöðu sauðfjárræktar.
Ingibjörg las upp tillögu að bókun:
Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á matvælaráðherra að virða það samkomulag sem gert var við undirritun búvörusamninga í febrúar 2016 og fresta fyrirhugaðri niðurtröppun greiðslumarks hjá sauðfjárbændum til 1. janúar 2024. Markmið samningsins um aukna verðmætasköpun greinarinnar hafa alls ekki gengið eftir sem var megin forsenda niðurtröppunar samkvæmt því samkomulagi.

Greinargerð:
Árið 2021 voru rúmlega 24.000 vetrarfóðraðar kindur í Dalabyggð en í skýrslu Byggðastofnunnar sem unnin var fyrir Innviðaráðuneytið fyrr á þessu ár kemur fram að sauðfjárrækt sé hlutfallslega mikilvægust á landinu í Dalabyggð en 5,3 sauðfjárbú (>300 kindur) eru á hverja 100 íbúa sveitarfélagins. 70% skólabarna í grunnskóladeild Auðarskóla koma úr dreifbýlinu utan Búðardals. Flest börnin úr dreifbýli koma frá heimilum þar sem sauðfjárrækt er undirstaða í atvinnutekjum heimils.
Nokkur endurnýjun hefur verið á sauðfjárbúum í sveitarfélaginu uppá síðkasti og ábúendur fjárfest í greiðslumarki sem nú á að trappa niður þannig að hluti ríkisstuðnings mun flytja úr Dalabyggð í önnur sveitarfélög þar sem atvinnugreinin er minna mikilvæg en í Dalabyggð.
Samkvæmt skýrslum um rekstur sauðfjárbúa undanfarin ár hefur greiðslumark mikil áhrif á rekstrarhæfni þeirra. Best reknu búin hafa meiri afurðir eftir hverjar kind sem leiðir til lægra kolefnisspors á dilkakjötsframleiðsluna. Að draga úr vægi greiðslumarks sauðfjárbænda gengur því gegn markmiðum ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutleysi ásamt því að ganga gegn markmið búvörulaga nr. 99/1993 um að kjör þeirra sem landbúnað stunda verði í sem nánustu samræmi við kjör annarra stétta.

Sveitarstjórn Dalabyggðar ítrekar hvatningu til ráðherra og vonar að matvælaráðherra taki áskoruninni vel og gefi sauðfjárbændum tækifæri til að kynna aðstæður og forsendur í sínum rekstri þegar að fyrirhugaðri heimsókn ráðherrans í Dalina verður á nýju ári. Samtal um málefni sauðfjárræktar á forsendum möguleika til aukinnar verðmætasköpunar verður að verða og það er von Dalamanna að ráðherrann komi vel undirbúin til viðræðna um málefni landbúnaðarins þegar heimsókn hennar í Dalabyggð verður að veruleika.

Til máls tók: Eyjólfur.
Bókun samþykkt samhljóða.
7. 2207018 - Samstarfsverkefni Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar um skipulags- og byggingamál.
Framlagt minnisblað vegna samstarf í skipulags og byggingarmálum.
Til máls tóku: Björn Bjarki og Skúli.
Tillaga um að vinna áfram að greiningu valkosta í minnisblaði samþykkt samhljóða.
Minnisblað 8.12.2022 skipulags- og byggingamál.pdf
8. 2211043 - Miðbraut 11 eignaskiptayfirlýsing
Lagt fram til staðfestingar skjal vegna eignaskiptayfirlýsingar fyrir Miðbraut 11, Búðardal.
Samþykkt samhljóða
9. 2212001 - Umsókn um fasteignastyrk
Umsókn frá Hestamannafélaginu Glað um styrk vegna fasteignagjaldafyrir Nesodda ehf. lögð fram.
Samþykkt samhljóða að veita Hestamannafélaginu Glað styrk vegna fasteignagjalda. Félagið á 60,5% í Nesodda ehf.
10. 2212002 - Leyfi og umsögn vegna brennu, flugeldasölu og flugeldarsýningar 2022
Óskað er umsagnar sveitarstjórnar Dalabyggðar varðandi brennu, flugeldasölu og flugeldasýningar í Búðardal.
Sveitarstjórn veitir fyrir hönd Dalabyggðar sem landeiganda leyfi fyrir brennu og flugeldasýningu.
Til máls tók: Skúli.
Samþykkt samhljóða

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við leyfisumsóknir fyrir flugeldasýningu, flugeldasölu og brennu á gamlárskvöld.
Samþykkt samhljóða
11. 2212007 - Umboð vegna kjarasamninga
Lagt fram erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi umboð til handa sambandinu vegna kjaraviðræðna.
Samþykkt samhljóða
12. 2209009 - Umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni
Umdæmisráð barnavernda.
Tekið fyrir á 225. fundi sveitarstjórnar, mál 2209009. Til umræðu er að uppfæra samningsdrögin, ekki er um efnislegar breytingar sem hafa áhrif á Dalabyggð að ræða.

Til máls tók: Björn Bjarki
Sveitarstjóra falið að undirrita samning um umdæmisráð barnaverndar hvort sem ákveðið verði að ganga til samninga á grundvelli hins nýja samnings, nefnd leið 1, eða samningsins sem lagður var fram á 225. fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar.
Samþykkt samhljóða
13. 2211044 - Umsókn um vegsvæði í landi Gunnarsstaða
Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar tók erindið fyrir á 133. fundi sínum og bókaði eftirfarandi:
Umsókn um skráningu nýrrar landareignar í þjóðskrá.
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir skráninguna.

Samþykkt samhljóða
14. 2211039 - Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna bílastæða, endurbætur á heimreið og göngustígum
Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar tók erindið fyrir á 133. fundi sínum og bókaði eftirfarandi:
Þann 19. september 2022 sendi Minjavernd umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir bílastæði, endurbætur á heimreið og göngustígum samkvæmt nýsamþykktu deiliskipulagi í Ólafsdal.
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir erindið.

Samþykkt samhljóða
Fundargerð
21. 2111005F - Dalaveitur ehf - 40
21.1. 2101015 - Ísland ljóstengt 2021
Framkvæmdir vegna fjögurra styrkhæfra tenginga.
Tvær heimtaugar eru staðfestar. Lagningu annarrar er u.þ.b. lokið og hin mun klárast í næstu viku.
21.2. 2104022 - Fjárhagsáætlun 2022 og 2023-2025
Gjaldskrá 2022.
Gjaldskrá 2022 samþykkt samhljóða.
Fundargerðir til kynningar
15. 2211001F - Byggðarráð Dalabyggðar - 301
Samþykkt samhljóða
15.1. 2211012 - Ósk um viðræður - lóðaframboð
Framlagt erindi frá Eykt ehf.
Lagt til að formaður byggðarráðs og sveitarstjóri taki samtal við Eykt varðandi erindið.

Samþykkt samhljóða.
15.2. 2206033 - Jafnréttisáætlun
Lagt til að fastanefndir taki drög að nýrri jafnréttisáætlun Dalabyggðar til umfjöllunar.

Samþykkt samhljóða.
15.3. 2211003 - Tilnefning fulltrúa í vatnasvæðanefnd
Lagt til að Guðlaug Kristinsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar, verði fulltrúi sveitarfélagsins í vatnasvæðanefnd og felur sveitarstjóra að óska eftir samstarfi við nágrannasveitarfélögin Strandabyggð og Reykhólahrepp um tilnefningar að öðru leiti.

Samþykkt samhljóða.
15.4. 2210004 - Breytingar á förgun dýrahræja 2022
Breytingar verða á urðunarstaðar í Fíflholti um áramót. Við þær breytingar tekur urðunarstaðurinn ekki lengur við dýrahræjum. Óvissa er um hvar farga eigi dýrahræjum sem safnað er í Dalabyggð.
Lagt til að sveitarstjóri óski eftir fundi með Sorpurðun Vesturlands varðandi förgun dýrahræja og kynni niðurstöðu þess samtals fyrir sveitarstjórn í desember.

Samþykkt samhljóða.
15.5. 2010008 - Frón fasteignamiðlun - innheimtubréf
Samþykkt að hafna framlagðri kröfu og leita þjónustu lögfræðings við úrlausn málsins.

Samþykkt samhljóða.
15.6. 2202026 - Framkvæmdir 2022
Framlagður tölvupóstur dags. 9.11.2022 er varðar athugasemd varðandi verðkannanir Dalabyggðar.
Byggðarráð vísar til þess að þar sem um innkaup undir innlendum viðmiðunarfjárhæðum er að ræða skv. 24. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup, þá eiga ákvæði um útboðsskyldu ekki við.
Þar sem ekki er um útboð að ræða í fyrrgreindum tilvikum þá eiga reglur laga um framkvæmd útboða ekki við.
15.7. 2211016 - Skólavist utan lögheimilissveitarfélags
15.8. 2210034 - Framkvæmdir á höfn í Búðardal
Lagt til að keyptur verði krani á höfnina í Búðardal og gert ráð fyrir því í viðauka sem og fjárhagsáætlun næsta árs.
Umsjónarmanni framkvæmda og verkstjóra falið að vinna áfram að málinu með sveitarstjóra.

Samþykkt samhljóða.
15.9. 2210011 - Fjárhagsáætlun 2022 - Viðauki VIII (8)
Lögð fram tillaga að viðauka nr. VIII (8) fyrir yfirstandandi rekstrarár.
Lækkun í heildina upp á 18.583.000 kr.- og á móti hækkun upp á 18.103.000 kr.-
Breyting á fjárfestingum eru 850.000 kr.- til lækkunar.

15.10. 2211006 - Beitar- og ræktunarland 2023
Samþykkt að þeir sem hafa haft tilgreind svæði til umráða frá síðustu auglýsingu, þ.e. ræktunarland, fái framlengingu fram á haustmánuði 2023 og eftir það verði samningstímabil miðað við að samningum ljúki að hausti.

Samþykkt samhljóða.
15.11. 2211017 - Ósk um áframhaldandi samstarf um rekstur Eiríksstaða
Byggðarráði barst erindi vegna reksturs á Eiríksstöðum sem felst í því að rekstraraðilar óska eftir framlengingu á samningi.
Byggðarráð tekur jákvætt í erindið og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram.

15.12. 2211018 - Erindi vegna reksturs Vínlandsseturs
Byggðarráði barst erindi vegna reksturs Vínlandsseturs.
Erindið er ekki birt vegna viðskiptahagsmuna en rætt var um mögulegar breytingar á rekstri setursins.
15.13. 2211010 - Erindi frá ADHD Samtökunum
Byggðarráð þakkar erindið en sér ekki fært á að verða við því að þessu sinni.
15.14. 2211013 - Styrkbeiðni frá Ólafsdalsfélaginu 2023
Byggðarráð þakkar erindið en sér ekki fært á að verða við því að þessu sinni.
15.15. 2211011 - Erindi vegna ljósabúnaðar í Dalabúð
15.16. 2211020 - Gjaldskrár - uppfærsla fyrir 2023
Uppfæra þarf gjaldskrár fyrir 2023.
Tillaga um álagningarhlutfall útsvars og fasteignagjalda 2023

Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að álagningarhlutfall útsvars 2023 verði 14,52% og álagningarhlutfall fasteignaskatts
a) 0,50% af álagningarstofni íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðarleiguréttindum og jarðeigna skv. a-lið 3. gr. laga nr. 4/1995 umtekjustofna sveitarfélaga.
b) 1,32% af álagningarstofni opinbers húsnæðis, skv. b-lið 3. gr. laga nr. 4/1995.
c) 1,50% af álagningarstofni allra annarra fasteigna og lóða skv. c-lið 3. gr. laga nr. 4/1995.
Afsláttur af fasteignaskatti ellilífeyrisþega og öryrkja sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 og reglur Dalabyggðar hækkar sem nemur breytingu á launavísitölu milli áranna 2020 og 2021 (desembervísitala) og upphæðir síðan námundaðar niður að næsta þúsundi.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrár Fjósar 2023

Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að útihús að Fjósum verði sett í söluferli ásamt afmarkaðri lóð þar í kring.

Gjaldskrá fyrir Fjósar 2023 gildi þangað til.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá vatnsveitu 2023

Umræðu um gjaldskrá frestað þar sem byggingarvísitala liggur ekki fyrir.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá fyrir söfnun og eyðingu dýraleifa í Dalabyggð 2023

Umræðu um gjaldskrá frestað þar til búið er að eiga fund með Sorpurðun Vesturlands.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá félagsheimila 2023

Árblik verði tekið út úr gjaldskrá, tjaldsvæði við félagsheimili verði tekin út úr gjaldskrá, stór salur með eldhúsi (án litla sals) í Dalabúð verði tekið út úr gjaldskrá.

Samþykkt samhljóða.

Varðandi almenna útleigu fyrir smærri fundi í Dalabúð, er því vísað til umræðu á næsta fundi byggðarráðs.

Samþykkt samhljóða.

Gjaldskrá félagsheimila fyrir 2023 taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá Auðarskóli 2023

Lagt til að fella út hálftímagjald vegna seinkunar skólabíla á miðvikudögum.

Samþykkt samhljóða.

Gjaldskrá Auðarskóla 2023 taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá - Leiga beitar- og ræktunarlands í eigu Dalabyggðar 2023

Gjaldskrá beitar- og ræktunarlands 2023 taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá Dalaveitur ehf 2023

Gjaldskrá Dalaveitna 2023 taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá fyrir byggingarleyfis- framkvæmda- skipulags- og þjónustugjöld í Dalabyggð 2023

Umræðu um gjaldskrá frestað þar sem byggingarvísitala liggur ekki fyrir.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá hafnir Dalabyggðar 2023

Gjaldskrá hafna 2023 taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá fyrir hundahald 2023

Gjaldskrá fyrir hundahald 2023 taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá fráveitu í Dalabyggð 2023

Gjaldskrá fráveitna 2023 taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu sorps 2023

Gjaldskrá vegna sorps 2023 hækki um 30%.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá fyrir Silfurtún 2023

Gjaldskrá Silfurtúns 2023 taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.


Gjaldskrá Bókasafn Dalabyggðar 2023

Lagt til að árskort á Héraðsbókasafn Dalasýslu verði íbúum gjaldfrjáls en sektargjald og millilánasafn haldi sér og taki mið af 5,4% hækkun á gjaldskrám.

Samþykkt samhljóða.
15.17. 2208006 - Fjárhagsáætlun 2023
Sveitarstjórn Dalabyggðar vísaði á 227. fundi sínum fjárhagsáætlun 2023 - 2026 til seinni umræðu.
Lagt til að gert verði ráð fyrir vilyrði fyrir veitingu á stofnframlagi til tveggja íbúða 2023 og fjögurra íbúða 2024.
Áætlað er að stofnframlag Dalabyggðar geti numið 7.000.000 kr. árið 2023 og um 14.000.000 kr. árið 2024 m.v. stærðir og fjölda íbúða.

Samþykkt samhljóða.
15.18. 2102018 - Fóðuriðjan Ólafsdal ehf.
Rætt um stöðu mála varðandi Fóðuriðjuna Ólafsdal ehf.
Sveitarstjóra falið að ræða við aðra eignaraðila varðandi úrlausn málsins.

Samþykkt samhljóða.
16. 2212010F - Byggðarráð Dalabyggðar - 302
Samþykkt samhljóða
16.1. 2208006 - Fjárhagsáætlun 2023
Tillaga að fjárhagsáætlun 2023-2026 lögð fram til umræðu með eftirfarandi breytingum frá fyrri umræðu í sveitarstjórn:

Áhrif af sölu Lauga og kostnaður v.rekstur íþróttamannvirkja í Búðardal er nú kominn inn í tillögu að áætlun m.v. þær tímasetningar sem um ræðir.
Launakostnaður á skrifstofu hækkar um 4 millj.kr. pr.ár.
Launakostnaður á Silfurtún hækkar um 1 millj.kr. og hjúkrunarkostnaður einnig um 1 millj.kr. á árinu 2023.
Árgjald á Bókasafni fellur niður f.o.m. 1. janúar 2023.
Lækkaðar eru tekjur v.dvalargjalds á leikskóla vegna niðurfellingar á dvalargjöldum fyrir skólahóp (elsta árgang í leikskóla) f.o.m. 1. janúar 2023. Meðfylgjandi fundargerð er afrit af erindi sem inniber tillögu þessa efnis.
Felldur niður styrkur til Ólafsdalsfélagsins samkvæmt samþykkt byggðarráðs.
Fellt út, skv. fyrirliggjandi áliti KPMG, framlög til SSV og Heilbrigðiseftirlits.
Byggðarráð samþykkti fyrirliggjandi fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum og beinir henni til afgreiðslu sveitarstjórnar.

Umræður urðu um afmarkað svæði fyrir hundagerði. Byggðarráð samþykkti að beina því til umhverfis- og skipulagsnefndar að gera tillögu að staðsetningu og fyrirkomulagi og senda til byggðarráðs.
16.2. 2211012 - Ósk um viðræður - lóðaframboð
Lagt fram erindi frá Eykt ehf.
Byggðarráð tekur jákvætt í erindið og er tilbúið til að láta framkvæma óverulega breytingu á deiliskipulagi til þess að tvær byggingar, með fjórum íbúðum hvor, komist fyrir við enda Bakkahvamms. Sveitastjóra falið að halda utan um verkefnið og vera í sambandi við Eykt ehf. varðandi framgang þess.
16.3. 1702012 - Starfsmannamál 2022
Rætt um starfsmannamál
Sveitarstjóri kynnti drög að skipuriti Dalabyggðar. Byggðarráð samþykkti að fela sveitarstjóra að vinna að málinu áfram í þeim anda sem rætt var um á fundinum.
Rætt um ráðningarsamning sveitarstjóra samkvæmt endurskoðunarákvæði 1.desember ár hvert. Oddviti sveitarstjórnar sat fundinn undir þessum lið. Byggðarráð samþykkti fyrirliggjandi tillögu að breytingu. BÞ vék af fundi meðan þessi liður var ræddur.
17. 2209011F - Félagsmálanefnd Dalabyggðar - 64
Samþykkt samhljóða
17.1. 2211014 - Samningur við Samskiptamiðstöðina
Drög að samningi við Samskiptamiðstöðina um vinnslu barnaverndarmála fyrir Dalabyggð kynnt.

Félagsmálanefnd leggur til við sveitarstjórn að ganga til samninga við Samskiptamiðstöðina.

Samþykkt samhljóða17.2. 2211015 - Samstarf um félagsþjónustu
Sveitarstjóri sagði nefndinni frá samtölum sem hafa átt sér stað við sveitarstjóra Reykhólahrepps og Strandabyggðar varðandi samstarf um félagsþjónustu sveitarfélaganna.

Nefndin líst vel á fyrirhugað samstarf og leggur til við sveitarstjórn að formgera samstarf um félagsþjónustu þessara sveitarfélaga. Horft verði til þess að ein sameiginleg velferðarnefnd/félagsmálanefnd starfi fyrir svæðið.

Samþykkt samhljóða.
18. 2208007F - Atvinnumálanefnd Dalabyggðar - 33
Til máls tóku: Garðar og Björn Bjarki.
Samþykkt samhljóða
18.1. 2208006 - Fjárhagsáætlun 2023
Fjárhagsáætlun fyrir 2. umræðu
Búið er að taka tillit til ábendinga atvinnumálanefndar við gerð fjárhagsáætlun 2023-2026.
18.2. 2208004 - Vegamál
Sæmundur Kristjánsson, yfirverkstjóri á starfsstöð Vegagerðarinnar í Búðardal, kemur á fund nefndarinnar.
Rætt um framkvæmdir í Dalabyggð sem er lokið, sem eru í vinnslu og þær sem eru á leiðinni í útboð.

Nefndin þakkar Sæmundi fyrir góða yfirferð.

Í dag eru einungis 9 sveitarfélög á landinu sem eru með lengra vegakerfi en Dalabyggð og ekkert þeirra með jafn hátt hlutfall malarvega innan sinna marka.
Atvinnumálanefnd Dalabyggðar bendir á að nærri 370 km á starfssvæði Vegagerðarinnar í Búðardal eru malarvegir. Það er ljóst að vinna þarf að því að fækka þessum kílómetrum.
Atvinnumálanefnd telur brýnt að fjármagn fáist í framkvæmdir á héraðsvegum. Má nefna að í Dalabyggð eru 85 km (þar af 75 km af malarvegi) af héraðsvegum sem ekki hafa fengið fjárveitingu frá árinu 2007.
Í viðmiðunarreglum um snjómokstur í Dalabyggð er talað um mokstur tvo daga í viku (mánudag og föstudag). Reynsla síðustu ára sýnir að það er ekki nóg, færa þarf mokstur upp í þrjá daga í viku og taka samtal við Vegagerðina þar um.
Í ljósi ofangreinds og með vísan til ályktana sveitarstjórnar um vegamál, vill atvinnumálanefnd beina því til sveitarstjórnar að Dalabyggð fari í vinnu við að gera tillögu að forgangsröðun vegaframkvæmda í sveitarfélaginu.
18.3. 2211029 - Eiríksstaðir 2022
Rekstraraðilar Eiríksstaða mæta á fund nefndarinnar og fara yfir starfsárið 2022 (gestir)
Dagskrárlið frestað til næsta fundar vegna forfalla.
18.4. 2211030 - Tjaldsvæðið í Búðardal 2022
Rekstraraðilar tjaldsvæðis í Búðardal mæta á fund nefndarinnar og fara yfir starfsárið 2022 (gestir)
Carolin og Skjöldur fara yfir rekstur síðasta árs og áætlanir fyrir 2023.

Komið er að því að drena svæði á tjaldsvæðinu og leggja púða þar sem svæðið er orðið illa farið. Rekstraraðilar hafa gætt að því að hvíla svæði eftir þörfum og ástandi en fátt eftir sem gæti bætt ástandið annað en framkvæmdir.
Skoða þarf hurðir á þjónustuhúsi, hvort núverandi læsingar henti eða hvort hægt sé að skipta þeim út.
Setja þarf upp lýsingu við þjónustuhús og kanna lýsingu við ruslaílát.
Fjarlægja ruslaílát sem ekki tilheyrir flokkunarkerfi á tjaldsvæði ásamt því að endurskoða fyrirkomulag sorphirðu við breytingar um áramót, í samstarfi við rekstraraðila.
18.5. 2201039 - Mál frá Alþingi til umsagnar 2022
Í frumvarpinu er kveðið á um breytingar til samræmis við tillögur spretthóps vegna alvarlegrar stöðu í matvælaframleiðslu. Með breytingunum er stefnt að því að styðja við endurskipulagningu og hagræðingu í slátrun og kjötvinnslu með því að heimila afurðastöðvum í sláturiðnaði að tilteknum skilyrðum uppfylltum að stofna og starfrækja félag um flutning sláturgripa, slátrun, birgðahald og frumvinnslu afurða auk skyldra verkefna í því skyni að ná fram nauðsynlegri hagræðingu.
Lagt fram til kynningar.
19. 2211010F - Fræðslunefnd Dalabyggðar - 115
Samþykkt samhljóða
19.1. 2010009 - Framhaldsnám í Dalabyggð
Þau Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Skólameistari Fjölbrautaskóla Snæfellinga, og Bragi Þór Svavarsson, Skólameistari Menntaskóla Borgarfjarðar, mættu á fund nefndarinnar og kynntu sína skóla, námsframboð og hvaða möguleika þau teldu að fyrir hendi væru fyrir nemendur í Dalabyggð og næsta nágrenni til að sækja nám í annaðhvort FSN eða MB án þess að vera í beinu staðnámi og sinna þannig náminu í heimabyggð eins og kostur er.
Fræðslunefnd þakkar þeim Hrafnhildi og Braga kærlega fyrir góðar kynningar á sínum skólum.
Það er ljóst að það er mikil gróska í framhaldsmenntun á Vesturlandi og tækifæri til staðar fyrir Dalabyggð til að koma á samstarfi við framhaldsskólana með einum eða öðrum hætti.
Samþykkt að skoða málin frekar á milli funda fræðslunefndar til hvaða skóla verði horft hvað varðar næstu skref sem og að kanna hvort það sé mögulegt að ná stuðningi við verkefnið frá ríkisvaldinu og/eða úr öðrum áttum.
20. 2211003F - Fræðslunefnd Dalabyggðar - 116
Til máls tók: Ingibjörg.
Samþykkt samhljóða
20.1. 2010009 - Framhaldsskólanám í Dalabyggð
Rætt um stöðu málsins í kjölfar funda þriðjudaginn 29. nóvember s.l. með skólameisturum framhaldsskólanna á Snæfellsnesi og Borgarfirði.
Rætt um, sem næstu skref, að ná samtali við núverandi nemendur á elsta stigi í Auðarskóla og einnig við nemendur sem hafa hafið nám í framhaldsskóla nýverið til þess að átta sig betur á viðhorfum þessa hóps.
Formanni fræðslunefndar, skólastjóra ásamt umsjónarkennurum á elsta stigi Auðarskóla falið að halda utan um næstu skref þessa verkefnis og kynna á næsta fundi fræðslunefndar.
20.2. 2208006 - Fjárhagsáætlun 2023
Kynnt staða vinnu við fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árið 2023 og farið yfir þætti sem snúa að verkefnum fræðslunefndar.
Sveitarstjóri fór yfir þá þætti sem snúa að fræðslumálunum í fjárhagsáætlun Dalabyggðar á árinu 2023. Gjaldskrárhækkanir eru hóflegar í þeim gjaldskrám sem snúa að þjónustu í fræðslugeiranum.
Fræðslunefnd leggur áherslu á að tekið verði tillit til frístundaaksturs allt árið 2023.

Fræðslunefnd vill hvetja til, þegar vonandi framkvæmdir við íþróttamannvirki hefjast, að hugað verði að umhverfi þeirra mannvirkja og skólans hvað lóðaframkvæmdir varðar og horft verði heildstætt að framkvæmdir og viðhald þeirra lóða sem um ræðir.
20.3. 2210027 - Skólastarf Auðarskóli 2022-2023
Rætt um skólastarfið það sem af er vetri og stöðu einstakra mála.

Framlögð og rædd drög að reglum um skólasókn
Framlögð og rædd drög að reglum um móttöku fósturbarna

Niðurstöður Skólapúlskönnunar: 2.-5.bekkur
Innra mat Auðarskóla 2021-2022-Skýrsla
Rætt um skólastarfið það sem af er vetri og stöðu einstakra mála.

Framlögð og rædd drög að reglum um skólasókn í Auðarskóla, fræðslunefnd samþykkti að vinna málið áfram og leggja fram til samþykktar á næsta fundi fræðslunefndar.

Framlögð og rædd drög að reglum um móttöku fósturbarna. Fræðslunefnd samþykkti að vinna málið áfram og leggja fram til samþykktar á næsta fundi fræðsluefndar

Niðurstöður Skólapúlskönnunar fyrir 2.-5.bekk yfirfarin.

Innra mat Auðarskóla 2021-2022 lagt fram og kynnt. Sjá fylgiskjal við fundargerð.
20.4. 2210028 - Starfsáætlun Auðarskóla 2022-2023
Framlögð starfsáætlun Auðarskóla fyrir skólaárið 2022-2023
Starfsáætlun Auðarskóla fyrir skólaárið 2022- 2023 samþykkt.
20.5. 1809023 - Skólastefna Dalabyggðar
Rætt um tillögu að uppfærðri Skólastefnu Dalabyggðar en á síðsta fundi nefndarinnar var samþykkt að fela formanni fræðslunefndar, fulltrúa foreldra í fræðslunefnd og skólastjóra að hefja vinnuna og koma með fyrstu drög að uppfærðri skólastefnu og tillögu að frekara verklagi á næsta fund fræðslunefndar.
Farið yfir stöðu vinnunnar og stefnt að því að stöðuskýrsla verði kynnt á næsta fundi fræðslunefndar í janúar.
20.6. 1509018 - Félagsmiðstöðin Hreysið
Framlögð tillaga að uppfærðum reglum félagsmiðstöðvarinnar.

Rætt um verklagsreglur varðandi mögulegan stuðning á viðburðum á vegum félagsmiðstöðvarinnar.

Starf í félagsmiðstöð. Í ljósi aukins fjármagns, sem er í tillögu að fjárhagsáætlun ársins 2023, hvað varðar möguleika á auknu stöðugildi í félagsmiðstöð, var rætt um hvenær og hvernig rétt væri að auglýsa viðkomandi starf.
Rætt um tillögu að uppfærðum reglum fyrir félagsmiðstöðina ungmenna. Efnislega samþykkir fræðslunefnd reglurnar og felur tómstundafulltrúa að yfirfara málfar og framsetningu einstakra liða. Einnig samþykkir fræðslunefnd að efna til skoðunarkönnunar meðal notenda félagsmiðstöðvar um heiti á félagsmiðstöðinni. Að framangreindu loknu þá taki fræðslunefnd reglurnar til afgreiðslu og í kjölfarið sendi til sveitarstjórnar.

Rætt um þörf á að verklagsreglum varðandi stuðning á viðburðum á vegum félagsmiðstöðvar. Fræðslunefnd felur tómstundafulltrúa að afla gagna frá öðrum sveitarfélögum/félagsmiðstöðvum varðandi það hvort og hvernig staðið er að málum varðandi sérstakan stuðning og/eða gæslu á viðburðum á vegum félagsmiðstöðvarinnar.

Viðbótarstarf í félagsmiðstöð. Í ljósi þess að tillaga er um aukið starfshlutfall þá felur fræðslunefnd tómstundafulltrúa, í samstarfi við skólastjóra, falið að undirbúa auglýsingu um starfið.
20.7. 2211009 - Ungmennaráð 2022-2023
Framlagðar umsóknir í ungmennaráð Dalabyggðar.
Fram eru komin fjögur framboð í tvö laus sæti í ungmennaráði sem fræsðlunefnd skipar í.
Þau Jón Egill Jóhannsson og Guðrún Blöndal lýstu vanhæfi viðafgreiðslu þessa máls og viku af fundi.

Fræðslunefnd samþykkti að bjóða þeim Matthíasi og Kristínu þau lausu sæti í umgmennaráði sem skipa á í nú. Tómstundafulltrúa falið að tilkynna þeim sem kost á sér gáfu um niðurstöðuna og huga að næsta fundi ungmennaráðs.
20.8. 2210002 - Samstarfssamningur við UDN - uppfærsla 2022
Rætt um samning á milli UDN og Dalabyggðar. Núgildandi samningur rennur út um næstu áramót.

Sumarið 2023 og sumarstarf barna og ungmenna. Rætt um hvernig sumarstarfi þessa hóps væri best fyrirkomið.
Rætt um samning á milli UDN og Dalabyggðar. Núgildandi samningur rennur út um næstu áramót. Sveitarstjóri kynnti stöðu vinnunnar og að stefnt sé að því að undirrita endurnýjaðan og uppfærðan samning við UDN.

Sumarið 2023 og sumarstarf barna og ungmenna. Rætt um hvernig sumarstarfi þessa hóps væri best fyrirkomið. Fræðslunefnd samþykkir að kalla til samtals um fyrirkomulag sumarstarfs 2023 fulltrúa Íþróttafélagsins Undra, Hestamannafélagsins Glaðs, Skátafélagsins Stíganda með fulltrúa Dalabyggðar. Sveitarstjóra falið í samstarfi við tómstundafulltrúa að kalla til fundar um verkefnið í janúar 2023.
20.9. 2205025 - Frístundaakstur
Rætt um hvernig frístundaakstur hefur farið af stað og hvernig reynslan er.
Formaður Íþróttafélagsins Undra fór yfir hvernig verkefnið hefur farið af stað. Mjög ánægjuleg þróun hefur átt sér stað og fjöldi iðkenda hefur aukist. Ljóst er að fjöldi iðkenda leiðir til þess að fá þarf aukabíl, eða stærri bíl, í ákveðnar ferðir og unnið er að lausn á því. Einnig þarf að huga að því að hvernig best sé staðið að því að aðstoða yngstu nemendur Auðarskóla sem þjónustuna nota út í bílinn sem flytur þau út að Laugum.
20.10. 2206030 - Erindisbréf fræðslunefndar
Framlagt til kynningar erindisbréf fræðslunefndar Dalabyggðar
20.11. 2211004 - Fræðslusamningur
Kynnt erindi frá Samtökunum ´78 um heildstæða fræðslu um málefni hinsegin fólks.
Fræðslunefnd þakkar erindið. Auðarskóli hefur tekið inn í sína lífsleiknikennslu málefni hinsegin fólks. Samþykkt að fela skólastjóra að kanna hvernig best sé staðið að fræðslu sem þessari á komandi skólaári.
22. 2211012F - Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar - 133
Samþykkt samhljóða
22.1. 2211039 - Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna bílastæða, endurbætur á heimreið og göngustígum
Þann 19. september 2022 sendi Minjavernd umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir bílastæði, endurbætur á heimreið og göngustígum samkvæmt nýsamþykktu deiliskipulagi í Ólafsdal.
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir erindið.
22.2. 2203002 - Breyting á deiliskipulagi í Ólafsdal
Lögð voru fram gögn frá formanni Ólafsdalsfélagsins varðandi deiliskipulag jarðarinnar.
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að eiga samskipti við Skipulagsstofnun varðandi næstu skref í ferli málsins.
22.3. 2211038 - Óveruleg breyting á deiliskipulagi í Búðardal
Þann 26. október 2022 lagði eigandi Brekkuhvamms 12 inn erindi sem sýnir að gildandi deiliskipulag er ekki rétt. Samkvæmt þeim gögnum sem hann hefur í höndum kemur fram að deiliskipulags uppdráttur stangast á við eignarétt hans. Það sem þarf að fjarlægja eru núverandi lóðamerkingar á lóð Brekkuhvamms 12 og 12a.
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir að taka umræddar lóðir út af skipulagi.

Þann 18. nóvember 2022 bað eigandi Bakkahvamms 13 um að stækka byggingarreit þannig að frá húsi að lóðamörkum séu 5m í stað 6m og færa bílastæði frá austurhluta yfir í vesturhluta.
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir að fara í grenndarkynningu vegna þessa.

Samkvæmt athugasemdum Minjastofnunar um tóft við Bakkahvamm 17 er mögulega gamall mókofi við lóðina.
Umhverfis- og skipulagsnefnd beinir því til sveitarstjórnar að viðkomandi lóð verði ekki úthlutað að svo stöddu og horft verði til skipulags götunnar við endurskoðun á deiliskipulagi svæðisins.

Ljóst er að endurskoða þarf gildandi deiliskipulag í enda Bakkahvamms og Efstahvamms, umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir að fresta umræðu um það verkefni að sinni.
22.4. 2211041 - Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna efnisvinnslu í landi Erpsstaða
Lögð var fram umsókn frá Vegagerðinni um framkvæmdaleyfi dagsett 29.nóvember 2022 vegna efnisvinnslu í landi Erpsstaða skv. 1. mgr. 14.gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 og skilmálum í reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Tilgangur fyrirhugaðra framkvæmda er að tryggja hágæða klæðingarefni til viðhalds og nýframkvæmda á vegum í Dalabyggð. Jafnframt verður unnið efni til hálkuvarna fyrir þjónustustöð Vegagerðarinnar í Búðardal.
Áætlaður verktími er 1.febrúar til 1.júlí 2023.
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir að fresta afgreiðslu þessa máls og felur skipulagsfulltrúa að ræða við Vegagerðina um stöðu mála.
22.5. 2111026 - Sorphirða í Dölum
Gera þarf breytingar á sorphirðingu vegna lagabreytinga sem kveða á um meiri sérsöfnun og breytileika í gjaldskrá (borgað þegar hent er, BÞHE). Lagt fram minnisblað, unnið af umsjónarmanni framkvæmda, þar sem farið er yfir fyrstu mögulegar útfærslur varðandi þessar breytingar.
Umhverfis- og skipulagsnefnd er sammála um að fylgjast vel með þróun mála og mun taka málið til umræðu í upphafi árs 2023.
22.6. 2211040 - Hróðnýjarstaðir - Umsókn um byggingu smávindmyllu
Lögð fram umsókn Magnúsar Jóhannessonar dags. 5.október 2022 um uppsetningu á smávindmyllu í landi Hróðnýjarstaða. Sótt er um byggingu 30kW vindtúrbínu á 16m. háum turni sem nota á til framleiðslu raforku. Vindmyllan er gerð fyrir 56.9 ms vindálag. Landið er landbúnaðarsvæði í núgildandi aðalskipulagi og í því er ekki fjallað um smávirkjanir.
Samþykkt að fresta afgreiðslu málsins þar sem málið á sér ekki stað í núgildandi aðalskipulagi.
22.7. 2211044 - Umsókn um vegsvæði í landi Gunnarsstaða
Umsókn um skráningu nýrrar landareignar í þjóðskrá.
Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir skráninguna.
23. 2211011F - Stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns - 66
Til máls tók: Þuríður.
Samþykkt samhljóða
23.1. 2201044 - Rekstur Silfurtúns 2022
Farið yfir stöðu mála á rekstri og starfssemi Silfurtúns á árinu 2022.
Framlögð staða á rekstri Silfurtúns fyrstu 10 mánuði ársins 2022. Rætt um hlutverk og verkefni formanns stjórnar í því tilliti, rætt um að framlengja samkomulag við formann stjórnar um dagsdaglegt skipulag heimilisins a.m.k. út fyrsta ársfjórðung ársins 2023. Sveitarstjóra falið að ganga frá samkomulagi þar að lútandi við formann, Þuríður vék af fundi meðan þessi þáttur var ræddur.
Einnig rætt um starfsmannahald og vaktaskipan, formanni stjórnar og sveitarstjóra falið að vinna málin áfram.

Rætt um stöðu einstakra þátta og framkvæmda.

Formaður stjórnar sagði frá heimsókn Lionsklúbbsins sem kom á Silfurtún og setti upp jólaskraut sunnudaginn 4. desember, stjórn Silfurtúns þakkar Lionsfélögum fyrir velvild í garð heimilisins.
23.2. 2208006 - Fjárhagsáætlun 2023
Farið yfir forsendur fjárhagsáætlunar Silfurtúns fyrir árið 2023.
Farið yfir þær forsendur sem unnið hefur verið eftir við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023. Ekki er enn ljóst hvernig daggjöld þróast á milli fjárlagaára. Samþykkt að fela formanni stjórnar og sveitarstjóra að ræða við Sjúkratryggingar Íslands um þann daggjaldagrunn sem heimilinu verði greitt samkvæmt á árinu 2023.

Áformað er að halda áfram endurbótum á herbergjum heimilismanna á árinu 2023 og fylgt er viðhaldsáætlun þar um.
23.3. 2211037 - Samþætting þjónustu við aldraða í Dalabyggð
Lögð fram drög að viljayfirlýsingu um samstarf Dalabyggðar/Silfurtúns við Heilbrigðisstofnun Vesturlands um að kannaður verði grundvöllur þess að hefja undirbúning að samþættingu þjónustu við aldraða í Dalabyggð, líkt og lagt er til í skýrslu sem unnin var á vegum og í samstarfi við SSV þar sem grunnur er lagður að miðstöð öldrunarmála í Dalabyggð. Aðilar tilnefna hvor um sig tvo aðila til þess að vera í undirbúningshóp sem hefja mun störf um áramót og skila skal af sér tillögu að frekara skipulagi þessa samstarfsverkefnis fyrir lok apríl 2023. Um verði að ræða tilraunaverkefni sem kynnt verði heilbrigðisráðherra og heilbrigðisráðuneyti og jafnframt leitað stuðnings frá fagráðuneytinu þessum áformum til stuðnings.
Samþykkt að fela sveitarstjóra að undirrita samkomulagið f.h. Dalabyggðar.
Stjórn Silfurtúns felur þeim Þuríði Sigurðardóttur og Bjarka Þorsteinssyni að vera fulltrúar Dalabyggðar í vinnunni framundan.
Einnig var formanni stjórnar og sveitarstjóra falið að vinna áfram að undirbúningi þeirra áhrifa sem verkefnið mun hafa á starfssemi og starfsmannahald á Silfurtúni.
Samþykkt samhljóða.
23.4. 2209008 - Úttekt embættis landlæknis
Farið yfir stöðu mála.
23.5. 2211020 - Gjaldskrár - uppfærsla fyrir 2023
Farið yfir gjaldskrár Silfurtúns.
Formanni stjórnar og sveitarstjóra falið að samræma gjaldskrár og stilla af þannig að ekki sé verið að greiða með einstaka þáttum hennar. Tillaga verði í kjölfarið lögð til afgreiðslu sveitarstjórnar á fundi þann 15. desember n.k.
23.6. 2204015 - Skýrsla frá Vinnueftirlitinu um Silfurtún
Rætt um stöðu einstakra þátta í úttekt Vinnueftirlitsins s.l. vor.
Unnið hefur verið að ýmsum úrbótum og hefur Vinnueftirlitið verið upplýst um stöðu einstakra þátta.
24. 2201004 - Fundargerðir stjórnar Bakkahvamms hses 2022
Til kynningar
Fundur stjórnar Bakkahvamms 15092022.pdf
25. 2201006 - Fundargerðir Fjárfestingafélagið Hvammur ehf. 2022
Til kynningar
Fjárfestingafélagið Hvammur ehf 15_11_2022.pdf
26. 2201004 - Fundargerðir stjórnar Bakkahvamms hses 2022
Til kynningar
Fundur stjórnar Bakkahvamms 28112022.pdf
27. 2201008 - Fundargerðir Breiðafjarðarnefndar 2022
Til kynningar
Fundur-208.pdf
28. 2201003 - Fundargerðir Sambands ísl. sveitarfélaga 2022
Til kynningar
stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga - 915.pdf
29. 2201011 - Fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2022
Til kynningar
179_2022_1207_Samþykkt fundargerð.pdf
Mál til kynningar
30. 2201039 - Mál frá Alþingi til umsagnar 2022
Fyrsta stefna stjórnvalda í málefnum sveitarfélaganna fyrir árin 2019-2033 var samþykkt á Alþingi í upphafi árs 2020. Stefnunni fylgir aðgerðaráætlun í 11 liðum fyrir árin 2019-2023. Í þessum drögum að grænbók er lagður grunnur að nýju stöðumati og greiningu valkosta í þeim tilgangi að móta stefnu til að taka við af gildandi stefnumótun.
Allar ábendingar um innihaldið verða nýttar til að fullvinna drög að stefnuskjali, hvítbók. Í framhaldi af samráði um hvítbók verður lögð fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga.
Umsagnarfrestur hefur verið framlengdur til 04.01.2023.

Lagt til að sveitarstjóra verði veitt heimild til að senda inn umsögn um ákveðin mál.?!?????
Samþykkt samhljóða
DRÖG AÐ GRÆNBÓK um sveitarstjórnarmál.pdf
31. 1901014 - Skýrsla frá sveitarstjóra.
Til máls tók: Björn Bjarki.
Til kynningar
Skýrsla sveitarstjóra á fundi 228.pdf
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:00 

Til bakaPrenta