Til bakaPrenta
Sveitarstjórn Dalabyggðar - 182

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
30.10.2019 og hófst hann kl. 16:15
Fundinn sátu: Eyjólfur Ingvi Bjarnason oddviti,
Ragnheiður Pálsdóttir varaoddviti,
Skúli Hreinn Guðbjörnsson aðalmaður,
Sigríður Huld Skúladóttir aðalmaður,
Einar Jón Geirsson aðalmaður,
Þuríður Jóney Sigurðardóttir aðalmaður,
Pálmi Jóhannsson aðalmaður,
Kristján Sturluson sveitarstjóri,
Magnína G Kristjánsdóttir embættismaður.
Fundargerð ritaði: Magnína Kristjánsdóttir, skrifstofustjóri
Lagt til að eftirtöldum málum verði bætt á dagskrá fundarins:
1909006F Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar - 98, verði dagskrárliður 14.
1909009 Trúnaðarbók sveitarstjórnar, verði dagskrárliður 16.
Aðrir dagskrárliðir færast til í samræmi við það.
Samþykkt samhljóða.


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 1903025 - Fjárhagsáætlun 2020-2023 - fyrri umræða
Úr fundargerð 235. fundar byggðarráðs 28.10.2019,dagskrárliður 1:
1903025 - Fjárhagsáætlun 2020-2023
Tillaga að fjárhagsáætlun.
Byggðarráð samþykkir samhljóða að leggja fyrirliggjandi drög að tillögu til fjárhagsáætlunar fyrir fund sveitarstjórnar þann 30. október næstkomandi.
Ingibjörg Jóhannsdóttir aðalbókari sat fundinn undir dagskrárlið 1.

Tillaga að fjárhagsáætlun lögð fram til fyrri umræðu.

Tóku til máls: Kristján, Einar Jón.
Óvissuþættir í áætluninni snúa að kjarasamningum, sorpmálum og framtíðarfyrirkomulagi á Laugum. Þegar ný þjóðhagsspá kemur þarf ennfremur að aðlaga áætlunina að þeim forsendum.
Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur A B hluta verði 26,2 m.kr. Afkoma aðalsjóðs verði -11,2 m.kr., eignarsjóðs 69,3 m.kr. og afkoma A hluta því 58,1 m.kr. Samtals halli á B hluta er um 31 m.kr. og þar munar mestu um rekstur Silfurtúns.
Fjárfestingar eru áætlaðar 112 m.kr. Þar vega þyngst áframhaldandi viðhald bygginga Auðarskóla 14 m.kr., viðhald félagsheimila og Leifsbúð 14.m.kr., götur og gangstéttir 7 m.kr., sorpmál 6 m.kr., Silfurtún 10 m.kr., fráveita 16,5 m.kr. og Dalaveitur 16 m.kr.

Tillögunni vísað til annarrar umræðu.
Samþykkt samhljóða.
Drög að fjárhagsáætlun 2020-2023 - útkomuspá á eftir að koma.pdf
2. 1807002 - Stefnumótun í framhaldi af íbúaþingi.
Lokaskjal lagt fram til afgreiðslu.
Tóku til máls: Einar Jón, Skúli.

Lokaskjal til stefnumótunar samþykkt samhljóða.
Dalabyggd_stefnumotun2019_2022.pdf
Viðhorf til Íbúaþings.pdf
3. 1906005 - Jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlun
Úr fundargerð 54. fundar félagsmálanefndar 23.10.2019, dagskrárliður 2:
1906005 - Jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlun
Frestað frá síðasta fundi
Lagt fram drög að jafnréttis- og framkvæmdaáætlun og breytingar gerðar.
Nefndin samþykkir jafnréttis- og framkvæmdaáætlun og leggur hana fyrir sveitarstjórn.

Jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlun samþykkt samhljóða.
Jafnréttisáætlun Dalabyggðar- 21_10_2019- rétt og samþykkt.pdf
4. 1910021 - Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki IV
Úr fundargerð 234. fundar byggðarráðs 24.10.2019, dagskrárliður 2:
1910021 - Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki IV
Viðauki í framhaldi af ákvörðun sveitarstjórnar frá 10. október sl. um styrk til UMF Ólafs Pá vegna líkamsræktaraðstöðu. Einnig vegna ráðgjafa varðandi samstarf Silfurtúns og Fellsenda. Viðbótarkostnaður vegna refa- og minkaveiða.
Samþykkt að leggja til við sveitarstjórn að samþykktur verði viðauki um eftirfarandi:
Styrkur til UMF Ólafs Pá verður kr. 4.300.000, kostnaður Tónlistarskóla lækkaður um kr. 4.300.000.
Ráðgjafi fyrir Silfurtún kr. 400.000, kostnaður félagsþjónustu lækkar um kr. 400.000.
Kostnaður vegna refa- og minkaveiða hækkar um kr. 900.000, kostnaður vegna girðinga og eftirlits lækkar um kr. 900.000.
Samþykkt samhljóða.

Tók til máls: Kristján.
Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki IV lagður fram til samþykktar.
Samþykkt samhljóða.
Yfirlit viðauka 2019_Dalabyggð IV.A.pdf
5. 1809013 - Laugar í Sælingsdal, staða og framtíð
Úr fundargerð 234. fundar byggðarráðs 24.10.2019, dagskrárliður 11:
1809013 - Laugar í Sælingsdal, staða og framtíð
Komin niðurstaða að tilboði í Laugar hefur verið rift og annar aðili mun ekki ganga inn í tilboðið.
Málið kynnt.

Tóku til máls: Kristján, Einar Jón, Skúli, Eyjólfur.
Fundargerðir sem færðar voru í trúnaðarbók á meðan viðræður stóðu yfir eru birtar með þessari fundargerð.
Tilboð í Laugar var kr. 320.000.000 með fyrirvörum, m.a. um fjármögnun. Tilboðsgjafi rifti tilboðinu á grundvelli þess fyrirvara.
Tilboðið gerðu Rent-leigumiðlun ehf, (50%) og Celtic North ehf. (50%).
Tillaga um að fasteignasalan DomusNova myndi sjá um málið fyrir hönd Dalabyggðar.
Samþykkt samhljóða.
Tillaga um að landið undir byggingarnar að Laugum yrðu undanþegnar sölu.
Tók til máls: Kristján.
Tillaga um að það yrði valkvætt að kaupa landið undir byggingarnar að Laugum eða ekki.
Samþykkt samhljóða.
Tilboð Laugar 10_09_2019.pdf
Færsla í trúnaðarbók sveitarstjórnar 12_09_2019 vegna Lauga.pdf
Færsla í trúnaðarbók sveitarstjórnar 25_09_2019 vegna Lauga.pdf
Tilboð Laugar 16_09_2019.pdf
Tilboð Laugar áritað.pdf
Tilboð Laugafell áritað.pdf
Færsla í trúnaðarbók sveitarstjórnar 19_09_2019 vegna Lauga.pdf
6. 1910022 - Gjaldskrá, Fjósar og réttin
Úr fundargerð 234. fundar byggðarráðs 24.10.2019,dagskrárliður 3:
Gjaldskrá, Fjósar og réttin - 1910022
Tillaga að gjaldskrá fyrir geymslu í réttinni og á Fjósum, einnig beitarland og ræktað land.
Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að gjaldskráin (sjá fylgiskjal) verði samþykkt.
Samþykkt samhljóða.

Tók til máls: Skúli.
Gjaldskrár fyrir Fjósa og réttina samþykktar samhljóða.
Uppdráttur beitiland í Búðardal 2020.pdf
Gjaldskrár Fjósar og Ægisbraut 2.pdf
7. 1802018 - Deiliskipulag Hvammar
Minniháttar breyting á deiliskipulagi eftir grendarkynningu. Afgreiðsla frá umhverfis- og skipulagsnefnd en nefndin fundar um málið 29. okt.

Úr fundargerð 98. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 29.10.2019, dagskrárliður 1:
1802018 - Deiliskipulag Hvammar
Grenndarkynning vegna óverulegrar breytingar á deiliskipulagi Hvamma tekin fyrir.
Grenndarkynningargögn voru send hagsmunaaðilum þann 18. október og í kjölfarið var rætt við alla. Allir hagsmunaaðilar samþykktu breytinguna.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að óveruleg breyting á deiliskipulagi Hvamma verði samþykkt í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Samþykkt samhljóða.

Samþykkt samhljóða.
Hvammargrenndarkynningóveruleg.pdf
8. 1905022 - Stefnumótun í málefnum sveitarfélaga.
Úr fundargerð 234. fundar byggðarráðs 24.10.2019, dagskrárliður 15, 1901005 - Mál frá Alþingi til umsagnar - 2019:
Sveitarstjóra falið að senda umsögn um tillögu um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga í samræmi við umræður á fundinum.
Samþykkt samhljóða.

Drög að umsögn lögð fram.

Tóku til máls: Einar Jón, Kristján, Skúli, Eyjólfur.
Drög að umsögn um tillögu um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga lögð fram til samþykktar.
Samþykkt samhljóða.
Þingsályktunarrillaga um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga til 2023.pdf
Skýrsla um væntan ávinning við sameiningu sveitarfélaga miðað við 1000 íbúa að lágmarki.pdf
Drög að umsögn Dalabyggðar um 148 mál.pdf
Fundargerðir til staðfestingar
9. 1910007F - Byggðarráð Dalabyggðar - 234
Tóku til máls: Einar Jón, Skúli.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
10. 1910010F - Byggðarráð Dalabyggðar - 235
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
11. 1909008F - Stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns - 26
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
12. 1908004F - Félagsmálanefnd Dalabyggðar - 54
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
13. 1906002F - Atvinnumálanefnd Dalabyggðar - 12
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
14. 1909006F - Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar - 98
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
Fundargerðir til kynningar
15. 1807004 - Dalagisting ehf - fundargerðir
Tvær fundargerðir stjórnar Dalagistingar ehf. lagðar fram. Annars vegar frá 1. október 2019 og hins vegar frá 28. október 2019.
Fundargerðir Dalagistingar ehf frá 01. október 2019 og frá 28. október 2019 lagðar fram til kynningar.
Dalagisting ehf 70.pdf
Dalagisting ehf 71.pdf
Mál til kynningar
16. 1909009 - Trúnaðarbók sveitarstjórnar
Fært í trúnaðarbók vegna persónuverndar.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:45 

Til bakaPrenta