Til bakaPrenta
Byggðarráð Dalabyggðar - 93

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
30.04.2019 og hófst hann kl. 10:00
Fundinn sátu: Skúli Hreinn Guðbjörnsson formaður,
Sigríður Huld Skúladóttir varaformaður,
Þuríður Jóney Sigurðardóttir aðalmaður,
Kristján Sturluson sveitarstjóri,
Fundargerð ritaði: Kristján Sturluson, sveitarstjóri
Lagt til að eftirtöldum málum verði bætt á dagskrá:
1901030 - Afleysingastörf 2019
1809013 - Laugar í Sælingsdal, staða og framtíð
1807013 - Vínlandssetur
1902026 - Ósk um breytingu á skatthlutfalli fasteignagjalda (Fóðuriðjan Ólafsdal ehf.)
1904036 - Sala bújarða og áframhaldandi búrekstur.
Samþykkt samhljóða.


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 1904033 - Ársfjórðungsyfirlit 2019
Lagt fram yfirlit um rekstur Dalabyggðar janúar til mars,
Rekstur á fyrsta ársfjórðungi er í samræmi við áætlun.

Óskað verður eftir framlengingu á yfirdráttarheimild vegna framkvæmda.
Aðalbók - Rekstur.1.ársfj.2019.pdf
Ingibjörg Jóhannsdóttir aðalbókari og Magnína Kristjánsdóttir skrifstofustjóri sátu fundinn undir dagskrárlið 1.
2. 1807013 - Vínlandssetur
Farið yfir viðræður við aðila sem buðu í verkefnið. Samþykkt samhljóða að vinna áfram að samningum á grundvelli breyttra verðhugmynda.
Kristján Ingi Arnarsson starfandi skipulags- og byggingarfulltrúi sat fundinn undir dagskrárlið 2.
3. 1809013 - Laugar í Sælingsdal, staða og framtíð
Rætt um samninga við fasteignasala. Ákveðið að leggja til við sveitarstjórn að samningum við fasteignasala verði ekki sagt upp.
Samþykkt samhljóða.
4. 1904017 - Niðurfelling héraðsvega í Dalabyggð
Tilkynning frá Vegargerðinni um niðurfellingu Kvennahólsvegar og Vogsvegar sem héraðsvega.
Gerð er athugasemd við að Vogsvegur nr. 5920-01 verði felldur af vegaskrá. Að Vogi er rekið heilsárshótel. Þar af leiðandi fellur Vogsvegur undir það að vera „vegur sem liggur að starfrækslu atvinnufyrirtækja“. Vegurinn hlýtur því áfram að teljast til héraðsvega í samræmi við lög nr. 80/2007 sem vitnað er til í bréfi Vegagerðarinnar.
Samþykkt samhljóða.
Tilkynning um fyrirhugaða niðurfellingu héraðsvega í Dalabyggð
5. 1809019 - Húsnæðismál - umsókn um stofnframlag.
Staða á umsókn um stofnframlag vegna óstofnaðrar húsnæðissjálfseignarstofnunar.
Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að gengið verði frá stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar.
Samþykkt samhljóða.
Beiðni um frekari gögn - Dalabyggð
Dalabyggð - Nýbygging raðhús 1900422.pdf
6. 1809019 - Stofnframlag (12%) frá Dalabyggð.
Erindi frá Íbúðalánasjóði. Dalabyggða þarf að ákveða form og upphæð stofnframlags vegna umsóknar f.h. óstofnaðrar húsnæðissjálfseignarstofnunar.
Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að veitt verði 12% stofnframlag vegna byggingar þriggja leiguíbúða á vegum óstofnaðrar húsnæðissjálfseignarstofnunar. Stofnframlagið verði annars vegar í formi lóðarverðs og gjalda og hins vegar fjárframlags allt að kr. 7.000.000.
Samþykkt samhljóða.
Ákvörðun um stofnframlag sveitarfélags.
7. 1901043 - Skólaakstur 2019 - 2022
Lögð fram drög að útboðslýsingu vegna skólaaksturs.

Úr fundargerð 92. fundar fræðslunefndar frá 29.04.2019:
1901043- Skólaakstur 2019 - 2022.
Fræðslunefnd fjallaði um málið og nefndin telur rétt að ekki verði að jafnaði fleiri en tvö börn undir þriggja ára aldri í hverjum skólabíl.


Samþykkt samhljóða að leggja útboðsgögn fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu.
8. 1903025 - Fjárhagsáætlun 2020-2023
Umræða um næstu skref.
Frestað til næsta fundar.
9. 1904032 - Ráðning ferðamálafulltrúa
Stefnt er að því að auglýsa starf ferðamálafulltrúa 4. maí.
Drög að auglýsingu lögð fram.
Drög að auglýsingu ferðamála-og markaðsfulltrúa.pdf
10. 1904018 - Að vestan 2019
Beiðni frá N4 um kostun frá Dalabyggð vegna þáttanna "Að vestan".
Samþykkt samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að Dalabyggð taki ekki þátt í ár.

Erindi líkt og þetta þurfa að koma til meðferðar við vinnslu fjárhagsáætlunar.
Beiðni um kostun frá Dalabyggð 2019.pdf
11. 1904025 - Samkomulag vegna lagningar jarðstrengja
Samkomulag við RARIK um lagningu jarðstrengs um Fjósaland lagt fram.
Byggðarráð samþykkir samkomulagið vegna Dalabyggðar sem landeigenda og felur sveitarstjóra að ganga frá samningi við RARIK.
Samkomulag óundirritað og teikning
12. 1902026 - Ósk um breytingu á skatthlutfalli fasteignagjalda (Fóðuriðjan Ólafsdal ehf.).
Fóðuriðjan Ólafsdal ehf. hefur ákveðið að leita eftir úrskurði frá yfirfasteignamatsnefnd.
Byggðarráð samþykkir samhljóða að fresta innheimtuaðgerðum um einn mánuð gegn því að gjöld og kostnaður vegna 2018 verði greidd fyrir 15. maí 2019.
13. 1904023 - Fasteignagjöld 2019 - umsókn um styrk
Umókn frá Nesodda ehf. um styrk vegna fasteignagjalda.
Samþykkt samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að veittur verði styrkur til greiðslu fasteignagjalda í samræmi við eignarhlut Hestamannafélagsins Glaðs.
Bréf sem fylgir umsókn
Reglur Dalabyggðar um styrki til greiðslu fasteignaskatts til félaga og.pdf
Ársreikningur 2017
Umsóknareyðublað útfyllt
14. 1904036 - Sala bújarða og áframhaldandi búrekstur
Almenn mál - umsagnir og vísanir
15. 1904015 - Umsagnarbeiðni - Seljaland - rekstrarleyfi
Níels Sigurdur Olgeirsson, hefur sótt um rekstrarleyfi til sölu gistingar í flokki IV,minna gistiheimili og frístundahús, sem rekinn er sem Seljaland ferðaþjónusta, í íbúðarhúsi, skála og frístundahúsum að Seljalandi, 371 Búðardal. Umsækjandi er með rekstrarleyfi LG-REK-
007560 sem gilti til 23.10.2018

Byggðarráð gerir ekki athugasemdir við útgáfu rekstrarleyfis.
Samþykkt samhljóða.
16. 1901005 - Mál frá Alþingi til umsagnar - 2019
Frumvarp til laga um menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 801. mál.
Tillaga til þingsályktunar um ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn), 777. mál.
Frumvarp til laga um dýrasjúkdóma o.fl. (innflutningur búfjárafurða), 766. mál.
Frumvarp til laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald (stjórnvaldssektir og eftirlit með gististarfsemi), 784. mál.
Frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.), 775. mál.
Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða, 778. mál.
Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku), 792. mál.
Tillagu til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, 791. mál.
Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum og lögum um Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði), 782. mál

Send verður umsögn um frumvarp til laga um dýrasjúkdóma. Ítrekun sú umsögn sem send var þegar drög að frumvarpinu voru til kynningar í samráðsgátt.

Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að tekin verði afstaða til frumvarps til laga um breytingu á raforkulögum og þingsályktun um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Alþingi verði síðan send umsögn í framhaldi af því.

Til umsagnar 777. mál frá nefndasviði Alþingis
Minnisblað - 1901005 - Umsögn um frumvarp til laga um dýrasjúkdóma .pdf
Til umsagnar 801. mál frá nefndasviði Alþingis
Frá nefndasviði Alþingis - 792, 791 og 782. mál til umsagnar
Til umsagnar 778. mál frá nefndasviði Alþingis
til umsagnar 775. mál frá nefndasviði Alþingis
Til umsagnar 766. mál frá nefndasviði Alþingis
Til umsagnar 784. mál frá nefndasviði Alþingis
Mál til kynningar
17. 1904027 - Ný lög um opinber innkaup
Lagt fram.
OpinberInnkaup.pdf
Tilkynning til allra sveitarstjórna - ný lög um opinber innkaup og námskeið 6. maí
18. 1904031 - Launaþróunartrygging fyrir tímabilið 2017 til 2018
Lagt fram.
Útfærsla launaþróunartryggingar fyrir tímabilið 2013-2018 samkvæmt rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðarins
19. 1904030 - Veggspjald um einelti, kynferðislega áreitni, kynbunda áreitni
Lagt fram.
Plakat
Bréf með plakati
20. 1901030 - Afleysingastörf 2019
Ekki hefur enn tekist að ráða nægilega marga starfsmenn í sundlaugavörslu.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 13:15 

Til bakaPrenta