Til bakaPrenta
Byggðarráð Dalabyggðar - 221

Haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal,
28.03.2019 og hófst hann kl. 09:30
Fundinn sátu: Skúli Hreinn Guðbjörnsson formaður,
Sigríður Huld Skúladóttir varaformaður,
Þuríður Jóney Sigurðardóttir aðalmaður,
Kristján Sturluson sveitarstjóri,
Fundargerð ritaði: Kristján Sturluson, sveitarstjóri
Lagt til að eftirtalin mál verði tekin á dagskrá og verði dagskrárliðir 20 til 23, aðrir liðir færist aftur í samræmi við það:
1901020 - Landamerki Lauga við Gerði
1901021 - Landamerki Sælingsdalstungu við Gerði
1903031- Sorpurðun Vesturlands, aðalfundur 2019 og stjórnarseta
1903032 - Fasteignafélagið Hvammur, aðalfundur 2019 og stjórnarseta
Samþykkt samhljóða


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 1902029 - Fjárhagsáætlun 2019 - Viðauki I
Tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun lögð fram.
Farið yfir breytingar í viðauka. Verður afgreitt á aukafundi byggðarráðs í næstu viku.
Yfirlit viðauka I - 2019_Dalabyggð.pdf
Magnína Kristjánsdóttir skrifstofustjóri og Ingibjörg Jóhannsdóttir aðalbókari sátu fundinn undir dagskrárlið 1.
2. 1902024 - Ónýtar girðingar
Anton Torfi Bergsson, framkvæmdastjóri Búnaðarsamtaka Vesturlands mætir á fundinn.
Búnaðarsamtök Vesturlands munu skoða málið áfram í samráði við lögmann sinn.
Send verður út hvatning til landeigenda í Dalapóstinum um að fjarlægja ónýtar girðingar.
Anton Torfi Bergsson, framkvæmdastjóri Búnaðarsamtaka Vesturlands sat fundinn undir dagskrárlið 2.
3. 1407006 - Samstarfssamningur við Fellsenda
Samningur um bakvaktir milli Fellsenda og Silfurtúns lagður fram til afgreiðslu.
Byggðarráð staðfestir samninginn.
Samþykkt samhljóða.
Samstarfssamningur Silfurtúns og Fellsenda mars 2019.pdf
4. 1903025 - Fjárhagsáætlun 2020-2023
Undirbúningur að vinnslu fjárhagsáætlunar.
Byggðarráð beinir því til nefnda sveitarfélagsins að ræða fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 á fundum sínum í apríl og maí, sérstaklega þá þætti sem varða fjárfestingar/framkvæmdir.
Samþykkt samhljóða.
5. 1903004 - Eiríksstaðir 2019
Farið yfir stöðuna.
Sveitarstjóra falið að vinna áfram að málinu.
Samþykkt samhljóða.
6. 1804010 - Tjaldsvæðið Búðardal
Drög að samningi við rekstraraðila lögð fram.
Byggðarráð samþykkir samninginn og felur sveitarstjóra að undirrita hann með fyrirvara um samþykkt sveitarstjórnar.
Samþykkt samhljóða.
Samningur um tjaldsvæði - loka.pdf
7. 1901043 - Skólaakstur 2019 - 2022
Hugmyndir kynntar.
Frestað til næsta fundar.
8. 1901023 - Úrvinnslugjald vegna bifreiða
Tölvupóstur frá KM þjónustunni lagður fram.
Frestað til næsta fundar.
9. 1902031 - Leiga beitar- og ræktunarlands í eigu Dalabyggðar
Tillaga að gjaldskrá lögð fram.
Frestað til næsta fundar.
10. 1810030 - Endurskoðun þjónustusamninga
Lögð fram lokadrög samnings.
Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samningurinn verði samþykktur. Jafnframt leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að þjónustusvæði fyrir fatlaða á Vesturlandi verði lagt niður og óskað eftir samstarfi við Borgarbyggð um þjónustuna.
Samþykkt samhljóða.
RE: Þjónustusvæði vegna fatlaðs fólks Mál nr. 1903154 -
Þjónustusamningur 2019 drög í mars.pdf
11. 1807013 - Vínlandssetur
Niðurstöður útboðs kynntar.
Eitt tilboð barst frá tveimur aðilum sameiginlega. Tilboðið hljóðar upp á 30,2 m.kr. en kostnaðaráætlun var um 18,3 m.kr.
12. 1901031 - Afgreiðslutími hjá Dalabyggð
Tillaga um að skrifstofa Dalabyggðar verði lokuð vegna sumarleyfa í viku 28 og 29.
Tillaga um opnunartíma í júlí samþykkt samhljóða.
13. 1903017 - Forathugun Útlendingastofnunar vegna þjónustusamnings
Erindi frá Útlendingastofnun lagt fram.
Dalabyggð hefur ekki aðstöðu til að koma til móts við erindi Útlendingastofnunar. Sveitarstjóra falið að svara Útlendingastofnun í samræmi við það.
Samþykkt samhljóða.
samningur Útl og Hfj_2019.pdf
Beiðni til bæjarstjóra...sveitarstjóra....þjónustusamningur vegna umsækjenda um vernd 2019.pdf
14. 1511031 - Embætti skipulags- og byggingarfulltrúa
Stefnt að því að niðurstaða verði komin varðandi ráðningu skipulagsfulltrúa.
Ekki hefur gengið frá ráðningu.
15. 1902035 - Ósk um breytingu á fasteignagjöldum v. sorpgjalda
Minnisblað sem einnig á við um dagskrárliði 16 og 17.
Frestað.
16. 1902036 - Ósk um breytingu á fasteignagjöldum v. sorpgjalda
Frestað
17. 1902038 - Ósk um breytingu á fasteignagjöldum v. sorpgjalda
Frestað.
18. 1901030 - Afleysingastörf 2019
Staða ráðninga í störf fyrir sumarið.
Auglýsa þarf sum starfanna aftur.
19. 1903019 - Beiðni um skólavist
Ósk um skólavist fyrir nemanda með lögheimili í öðru sveitarfélagi.
Byggðarráð samþykkir erindið með eftirfarandi fyrirvörum: - Greiðslur verði í samræmi við viðmiðunarupphæðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. - Lögheimilissveitarfélag greiði kostnað vegna stuðnings, skólaaksturs og annan tilfallandi ferðakostnað.
20. 1901020 - Landamerki Lauga við Gerði
Frestað.
21. 1901021 - Landamerki Sælingsdalstungu við Gerði
Frestað.
22. 1903031 - Sorpurðun Vesturlands, aðalfundur 2019 og stjórnarseta
Aðalfundarboð Sorpurðunar Vesturlands lagt fram. Tilnefna þarf fulltrúa Dalabyggðar í stjórn. Óskað er eftir að tveir aðilar, karl og kona, verði tilnefnd.
Lagt til að Eyjólfur Ingvi Bjarnason og Ragnheiður Pálsdóttir verði tilnefnd sem fulltrúar í stjórn Sorpurðunar Vesturlands.
Samþykkt samhljóða.
Tölvupóstur 26_03_2019 - Fundarboð Sorpurðunar Vesturlands.pdf
Sorpurðun Vesturlands hf. ársreikningur 2018 undirritaður.pdf
Fundarboð aðalfundar SV 3_apríl_2019.pdf
Tölvupóstur 26_03_2019 - Fundarboð Sorpurðunar Vesturlands viðbót.pdf
Aðalfundir 2019 - dagskrá.pdf
23. 1903032 - Fasteignafélagið Hvammur, aðalfundur 2019 og stjórnarseta
Fundarboð aðalfundar Fasteignafélagsins Hvamms lagt fram. Tilnefna þarf fulltrúa Dalabyggðar á aðalfundinn og í stjórn.
Lagt til að fulltrúar Dalabyggðar í stjórn Fasteignafélagsins Hvamms verði Einar Jón Geirsson og Kristján Sturluson. Einar Jón verður fulltrúi Dalabyggðar á aðalfundinum.
Samþykkt samhljóða.
Samþykktir fyrir Fasteignafélagið Hvamm ehf..pdf
Aðalfundur og stjórnarfundir hjá Fasteignafélaginu Hvammi ehf. - Breyttur tími
Mál til kynningar
24. 1810011 - Ráðning slökkviliðsstjóra
Stefnt að því að niðurstaða verði komin varðandi ráðningu slökkviliðsstjóra til bygðarsamlags Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar.
Ráðningarferli enn í gangi.
25. 1903021 - Áformuð skerðing á tekjum Jöfnunarsjóðs
Ályktun Sambands ísl. sveitarfélaga lögð fram.
Sveitarstjóra falið að koma á framfæri mótmælum gegn fyrirhuguðum breytingum fyrir hönd Dalabyggðar.
Samþykkt samhljóða.
Tekjur og framlög Jöfnunarsjóðs 2019.pdf
Um fjármálaáætlun og jöfnunarsjóð.pdf
Tölvupóstur 27_03_2019 - Samb_ísl_svfél vegna áforma um skerðingu Jöfnunarsjóðs.pdf
Áætlun um tekjutap vegna áforma um frystingu framlag ríkisins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2020 og 2021 (18.03.19).pdf
Bókun stjórnar sambandsins vegna fyrirhugaðrar skerðingar á framlögum til jöfnunarsjóðs.pdf
26. 1903007 - Stjórnnsýsluendurskoðun 2018
Skýrsla um stjórnsýsluendurskoðun lögð fram.
Lagt fram.
Skýrsla til sveitarstjóra Dalabyggðar um stjórnsýsluskoðun 2018.pdf
27. 1903029 - Fjármál sveitarfélaga 2019
Bréf frá samgöngu- og sveitarfélagaráðuneytinu lagt fram.
Lagt fram.
Almennt eftirlit með því að fjármál og fjármálastjórn sveitarfélaga séu í samræmi við lög og reglur. Fjárfesting og eftirlit með framvindu á árinu 2019
28. 1802033 - Opnun minningarreits - Sturla Þórðarson
Lagt fram.
skipulagsskrá.docx
29. 1901005 - Mál frá Alþingi til umsagnar - 2019
Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn),90. mál.
Frumvarp til laga um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, 639. mál.
Frumvarp til laga um fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.), 647. mál
Frumvarp til laga um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, 710. mál.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni (neyslurími), 711. mál.

Lagt fram.
Til umsagnar 647. mál frá nefndasviði Alþingis
Frá nefndasviði Alþingis -710. mál til umsagnar
Frá nefndasviði Alþingis - 711. mál til umsagnar
Frá nefndasviði Alþingis - 90. mál til umsagnar
Frá nefndasviði Alþingis - 639. mál til umsagnar
Næsti fundur byggðarráðs verður 4. apríl kl. 10.


Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12:45 

Til bakaPrenta